มะเร็งเต้านมขึ้นแท่นอันดับ1 แซงมะเร็งปากมดลูก

        แม้มะเร็งเต้านมจะพบน้อยกว่ามะเร็งปากมดลูก แต่อัตราการเสียชีวิตจะมากกว่า ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ชี้ปี 53 “มะเร็งเต้านม” ในหญิงไทย ขึ้นแท่นอันดับ 1 แซง “มะเร็งปากมดลูก” อัตราการเสียชีวิต 12...

Read More