โรคข้อเข่าเสื่อม

ข้อเข่าเสื่อมเป็นโรคที่เกิดในผู้หญิงสูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป หรืออาจพบผู้ที่มีอายุน้อยๆ ก็ได้ แต่พบได้น้อยกว่ามาก อาการที่พบคือ ปวดตามข้อเข่า เวลาเดินลงน้ำหนักจะเจ็บ ขึ้นลงบันไดแล้วมีอาการปวดที่ขาบางคนขาโก่งผิดรูป...

Read More