ผ่าตัดคนอ้วนเกินจนหมดทางที่จะลดได้ ลากไส้ออกมา ทางปาก

        อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การแพทย์ของสหรัฐฯ ที่มีการผ่าตัดเพื่อลดความอ้วน โดยลากลำไส้ที่ตัดออกทิ้งถึงร้อยละ 80 ออกมาทางปาก แต่ ศัลยแพทย์ก็ยังต้องผ่าแผลใหญ่ที่พุงด้วย เช่นกัน...

Read More