เป็นฝีขึ้นในสมองเพราะอยากสวยใช้ปุ่มโลหะปักประดับบนลิ้น

       ทันตแพทย์ทันตกรรมจัดฟันบอกเตือนผู้ที่อุตริเสียบปุ่มประดับโลหะไว้ที่ลิ้นว่า อาจเป็นอันตรายทำให้ฟันหน้าห่าง หรืออาจต้องรับการผ่าตัดเสริมสวย เนื่องจากเกิดการอักเสบ และบางทีก็ทำให้ฟันบิ่นได้        วารสารวิชาการ...

Read More