ในหลวงพระพักตร์แจ่มใส เสด็จทอดพระเนตรดนตรี

      พสกนิกรทุกหมู่เหล่า เฝ้ารับเสด็จเนืองแน่น พร้อมเปล่งเสียง ทรงพระเจริญ ดังกึกก้อง ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จทอดพระเนตรคอนเสิร์ตเทิดไท้องค์อัครศิลปิน…       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...

Read More