ผัก-ผลไม้นำเข้าพบอะฟลาท็อกซินเพียบ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยผลการตรวจ อาหารนำเข้า และเครื่องดื่มที่มีพืช ผัก ผลไม้ผสม ระหว่างเดือน ม.ค.53 – ม.ค.54 จำนวน 426 ตัวอย่าง พบอะฟลาท็อกซินเกินมาตรฐาน อาจก่อให้เกิดโรคมะเร็ง                นพ.นิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัย...

Read More