นักวิเคราะห์ฯ จับตากูเกิลรุกตลาด UCC

      ฟรอสต์ แอนด์ ซุลลิแวน แนะบริษัท UCC: Unified Communications and Collaboration ต่างๆ ควรจับตาบริการ UCC ของกูเกิ้ลอย่างใกล้ชิด เชื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรทำให้กูเกิลแข็งแกร่ง…       บริษัทกูเกิล...

Read More