เตือน!!! พบหนอนแพร่ระบาดผ่านลิงค์รูปภาพ (ลวง) Facebook

        สิ่งนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงอัน ตรายที่ผู้ใช้อาจตกเป็นเหยื่อของเทคนิควิศวกรรมทางสังคมได้โดยไม่รู้ตัว...

Read More