ชายหรือหญิงใครอ่อนไหวต่อความรักที่สุด

      วัยรุ่นเป็นวัยที่มีความจริงจังและมักมองว่าความรักเป็นสิ่งสดใสงดงาม จึงมักคิดว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นคือความรัก...

Read More