ความน่ารักของภาษาไทยกับภาษาลาว

ท = ไทย ล = ลาว สถานที่ ท : ห้องคลอด ล : ห้องประสูติ ท : นาง ผดุง ครรภ์ ล : นาง ประสูติ ท : ห้องไอซียู ล : ห้อง มรสุม ท : ปั๊มเชล ล : ปั๊มหอย ท : ไฟ แดง ล : ไฟ อำนาจ ท : ไฟเขียว ล : ไฟ อิสระ ท : ถ่ายเอกสาร / ถ่ายสำเนา ล : อัด...

Read More