การลดหย่อนภาษีบ้านหลังแรกและการคืนเงินภาษีรถยนต์คันแรก

การดำเนินมาตรการลดหย่อนภาษีบ้านหลังแรกและการคืนเงินภาษีสรรพสามิตรถยนต์ คันแรกของรัฐบาลภายใต้การนำของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่ถูกท้วงติงโดยต่อเนื่องนับแต่มีมติคณะรัฐมนตรีออกมา โดยมีข้อสังเกตว่า...

Read More