เดินไปกลับโรงเรียนกับบ้านมาตั้งแต่เด็ก สุขภาพชีวิต บั้นปลายแข็งแรง

      ถ้าหากโรงเรียนกับบ้านไม่อยู่ห่างกันมากนัก พอที่จะให้ลูกหลานเดินทางไปกลับได้โดยปลอดภัย ควรจะปล่อยให้เขาเดินไป เพราะมันจะช่วยให้ไม่ค่อยเป็นโรคหัวใจ เมื่อตอนย่างเข้าบั้นปลายของชีวิตต่อไป       ศาสตราจารย์เจมส์ โรนมิช...

Read More