ปีนี้ยอดใช้ Internet ทั่วโลกเกิน 2 พันล้านคน

      คุณเป็นหนึ่งใน 2 พันกว่าล้านคนนั้นที่ใช้อินเตอร์เน็ต ตามที่ International Telecommunications Union (ITU) รายงานว่าภายในสิ้นปีนี้จะมีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตเกิน 2 พันล้านคนทั่วโลก นั่นหมายความว่า...

Read More