เตือน4จังหวัดอีสาน ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น

         ศูนย์เมฆขลา เตือน”มหาสารคาม,ยโสธร,ศรีสะเกษ,อุบลราชธานี”ระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา เนื่องจากไม่มีฝนแล้ว เป็นการระบายน้ำที่ยังค้างอยู่ในพื้นที่มีการระบายน้ำ….....

Read More