Workshop รอบรู้เรื่องรถ ที่ผู้หญิงก็รู้ได้

        การขับรถใช่ว่าผู้ชายจะเก่งอยู่คนเดียว เพราะสมัยนี้้ผู้หญิงเราก็สามารถทำได้เหมือนกัน แต่บางทีด้วยความเป็นผู้หญิงจึงมีข้อจำกัดหลายอย่างที่ทำให้เป็นอุปสรรคในการขับรถให้ปลอดภัย Workshop “รู้รอบ เรื่องรถ ..เรื่องลับ...

Read More