เมล็ดมะเขือเทศเพื่อสุขภาพที่ดี

      “วุ้น” ซึ่งมีลักษณะไม่มีสี ไม่มีรสชาติ สกัดจากรอบ ๆ เมล็ดมะเขือเทศ และสามารถเติมเข้าไปได้ในอาหารมากมายโดยไม่ส่งผลต่อรสชาติของอาหารนั้น ๆ แต่อย่างใด คือกุญแจสำคัญของการมีอายุยืน เนื่องจากนักวิจัยพบว่า “วุ้น” นี้...

Read More