รักกับฟัน

ถ้ารัก คือ…ฟัน รักมั่นคง คือ…ฟันแท้ รักร่อแร่ คือ…ฟันโยก รักโสโครก คือ…ฟันดำ รักถลำ คือ…ฟันเหยิน รักหมางเมิน คือ…ฟันห่าง รักร้าง คือ…ฟันหลอ รักหงิกงอ คือ…ฟันกุด รักบริสุทธิ์...

Read More