ตรวจมะเร็ง ด้วยลมหายใจ

       นักวิทยาศาสตร์เมืองน้ำชา กำลังทดสอบเครื่องตรวจโรคมะเร็งจากลมหายใจ ที่ตรวจพบโรคมะเร็งได้หลายชนิด        วารสารวิชาการ “โรคมะเร็งแห่งอังกฤษ” รายเดือน เปิดเผยว่า นักวิจัยได้แสดงให้ เห็นว่า...

Read More