รักของแม่แต่วัยเยาว์ช่วยปลุกเร้าให้สู้ทุกข์ยากเมื่อเติบใหญ่

       นักวิจัยพบว่า ผู้ที่ได้รับความรักทะนุถนอมกล่อมเกลี้ยงจากมารดายามเด็ก นับว่าเป็นคนมีบุญ เพราะจะช่วยให้เผชิญความทุกข์ยากของชีวิตเมื่อตอนโตเป็นผู้ใหญ่ ได้ดี        อ้อมกอดและการกอดจูบด้วยความรักใคร่ของแม่...

Read More