เอสเอ็มอีไทยคว้ารางวัลนักบุกเบิกเทคโนโลยี

      เอสเอ็มอีไทยคว้ารางวัลนักบุกเบิกเทคโนโลยีจาก World Economic Forum จากนวัตกรรม “เอนไซม์สูตรพิเศษสำหรับรีไซเคิลเศษกระดาษลามิเนต”       • อุทยานวิทย์ฯ ปลื้มบริษัทในโครงการฯ ได้รับรางวัลเทคโนโลยีด้าน “พลังงานและสิ่งแวดล้อม”...

Read More