วิธีดูแลบ้านให้ปลอดโรค

ใคร ๆ ก็ย่อมอยากให้บ้านของตัวเองเป็นที่พักผ่อนจากความตึงเครียดจากโลกภายนอก เพียงแค่ก้าวเข้าสู่บ้านก็รู้สึกอบอุ่นปลอดภัย แต่ในขณะเดียวกันภายในบ้านเองก็เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคตัวอันตรายที่จะทำลายสุขภาพเราได้เช่นกัน...

Read More