ยาที่(ไม่)ควรทานคู่กัน

      เหรียญยังมีสองด้าน ทุกอย่างจึงมีคู่แฝดเสมอ อาจเป็นแฝดเหมือนหรือต่างกันก็ได้ ไม่เว้นแม้กระทั่งเรื่องของยารักษาโรคก็เช่นกัน ต้องมีคู่แฝดของมัน ทั้งยาที่ทานคู่กันแล้วดี และทานคู่กันแล้วเป็นอันตรายถึงชีวิต...

Read More