อัจฉริยะนักโทษ (เจ๋งมากๆ)

       ชายชราคนหนึ่งอาศัยอยู่ในเมืองไอดาโออย่างเดียวดาย        เขาต้องการที่จะพรวนดินเพื่อทำสวนมันฝรั่ง แต่มันเป็นงานที่หนักมาก        ลูกชายคนเดียวที่เคยช่วย ต้องโทษติดคุก        ชายชราเขียน จ.ม. ถึงลูก อธิบายถึงสถานการณ์...

Read More