โลกระดมทุนต้านโรคร้าย

      นานาประเทศมากกว่า 40 ชาติ มูลนิธิภาคเอกชน และกลุ่มบริษัทต่างๆ ร่วมบริจาคเงิน มากกว่า 11,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ผ่านสหประชาชาติ เพื่อใช้เป็นกองทุนต่อสู้ภัยระบาดของเอดส์ วัณโรค และไข้มาลาเรีย…       นายบัน กี มุน...

Read More