เปิดตัว Wi-Fi มาตรฐานใหม่ของโลก

IT: เปิดตัว Wi-Fi มาตรฐานใหม่ สามารถส่งสัญญานได้ไกลถึง 100 กิโลเมตร ความเร็วถึง 22Mbps!!   IEEE ได้ประกาศมาตรฐานใหม่สำหรับ Wi-Fi 802.22 จากที่ก่อนหน้านี้ มาตรฐาน 802.11 นั้นสามารถครอบคลุมการใช้งานเพียงแค่ประมาณ 100 เมตรเท่านั้น...

Read More