Home » Archive

Articles tagged with: สารส้ม

มุมเก็บมาฝาก »

[6 Nov 2011 | No Comment | เข้าชม 691]
เคล็ดลับง่ายๆ แก้ปัญหาน้ำประปาเหลือง

จากปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลาย พื้นที่ของประเทศ ส่งผลให้น้ำประปาตามบ้านบางครอบครัวกลายเป็นสีเหลืองและมีกลิ่นอันไม่สมควร