เครื่องเล่นเพลงทำเด็กวัยรุ่นสหรัฐร่วม 7 ล้านสูญเสียการได้ยิน

       การสำรวจครั้งใหม่ในสหรัฐฯ พบว่าเด็กวัยรุ่นจำนวนอันน่าตกใจ เกือบ 1 ใน 5 พากันสูญเสียการได้ยินลงเล็กน้อย โดยที่ปัญหาเรื่องนี้เพิ่มขึ้นในชั่วระยะเวลา 2-3 ปีมานี้ อย่างมั่นคง...

Read More