เสียงรบกวนส่งผลให้เกิดปัญหาหัวใจ

      ปัญหาหัวใจเกิดจากเสียงรบกวน ผลงานวิจัยพบว่า เสียงรบกวนในที่ทำงาน เป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับอวัยวะสำคัญอย่างหัวใจ ส่งผลให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นและมีการสูบบุหรี่มากขึ้น       การทำงานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวนเช่น...

Read More