ห้ามนายจ้างสืบประวัติว่าที่ลูกจ้างผ่านระบบ Social Network เมืองเบียร์ออกกฏเหล็ก

       เกิดเป็นประเด็นใหญ่โตเกิดขึ้นมาอีกสำหรับปัญหาการล่วงรู้ข้อมูลส่วนตัวต่างๆ ในโลกของ Social Network ซึ่งเป็นปัญหาที่กำลังระบาดอย่างหนักในเมืองเบียร์เยอรมัน ซึ่งปัญหาที่ว่านี้ก็คือ ”...

Read More