ถอดรหัส!จอดำจากอนาล็อก-เคเบิล-ดาวเทียม สู่ทีวีดิจิทัล

ย้อนรอย…กิจการโทรทัศน์ไทย ถอดรหัส!”จอดำ”อนาล็อก-เคเบิล-ดาวเทียม สู่’ทีวีดิจิทัล’ ประเมินจะมีผลต่อการออกใบอนุญาตของกสทช. กิจการโทรทัศน์ไทยเกิดขึ้นตั้งแต่ทศวรรษ 2490 โดยจอมพล ป.พิบูลสงคราม...

Read More