อายุการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้า

      เคยสงสัยไหมว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีอยู่เต็มบ้าน เครื่องใดเป็นเครื่องล่าสุดที่เพิ่งซื้อ และแต่ละเครื่องมีอายุการใช้งานนานเพียงใด ใช้ไปนานเท่าใด เครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านั้นจึงจะเสื่อมสภาพ...

Read More