เผยผู้ป่วยอาหารเป็นพิษเพิ่มในไทย

      เป็นที่ทราบกันดีว่า มีการตรวจพบนมผงผสมเมลามีนในจีนหลายระลอก และมีความเป็นไปได้ว่า สารพิษในอาหารนี้จะถูกส่งออกนอกประเทศ       อ.รศ.นวลศรี รักอริยะธรรม ผอ.ศูนย์บริการวิทยาศษสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์...

Read More