“อ่านให้เร็ว”ฝึกสมองให้ฉลาด

โดยปกติแล้วโดยเฉลี่ยคนเรามีความสามารถในการอ่านได้ประมาณ 125-250 คำต่อนาที แต่เราสามารถพัฒนาความสามารถในการอ่านของเราได้ถึง 500-1000 คำต่อนาที หากเรามีความสามารถในการอ่านเร็ว นั่นหมายความว่าใน 5 นาทีเราอ่านคำต่างๆได้ถึง 2,500 คำ...

Read More