งานวันเกษตรแม่โจ้ 2554

งานวันเกษตรแม่โจ้ 2554:พระชนมพรรษา 84 แม่โจ้สามัคคี ทำดีเพื่อพ่อ ทำดีเพื่อแผ่นดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้มุ่งสู่วิสัยทัศน์การเป็นสถาบันชั้นนำด้านการเกษตรในระดับนานาชาติ เพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...

Read More