เคล็ดลับง่ายๆ แก้ปัญหาน้ำประปาเหลือง

จากปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลาย พื้นที่ของประเทศ ส่งผลให้น้ำประปาตามบ้านบางครอบครัวกลายเป็นสีเหลืองและมีกลิ่นอันไม่สมควร ถึงผู้เชี่ยวชาญจะออกมาบอกแล้วว่าคุณภาพน้ำยังไม่ต่างจากเดิม แต่บางคนก็ไม่สะดวกใจที่จะใช้น้ำในการดื่มกิน...

Read More