ผู้หญิงกับผู้ชาย(น่าอ่านตรงมากมาย)

      พระเจ้าสร้างชายและหญิงให้เกิดมาคู่กัน ปัญหามัน ไม่ ได้อยู่ที่ว่า ใครดีใครไม่ดี แต่อยู่ที่ความแตกต่างกันในทุก ๆ เรื่องของชายและหญิงต่างหากที่เป็นต้นเหตุของความไม่เข้าใจ ในเมื่อทั้งชายและหญิงไม่มีวันที่จะเหมือนกันได้...

Read More