เทคนิคการหายใจเพื่อสร้างชีวิตที่ยาวนาน

หลายต่อหลายครั้งที่คนเราหายใจผิด วิธีโดยไม่รู้ตัวมาก่อน การหายใจที่ถูกต้อง และถูกวิธีนั้นนอกจากจะช่วยให้เรามีสุขภาพกายที่ดี และมีสุขภาพจิตที่ดีแล้ว ยังช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดได้ในเวลาเดียวกันอีกด้วย...

Read More