เปปไทด์ต้านเชื้อโรคเหงือกอักเสบ

พบว่าสามารถทำลายเชื้อก่อโรคปริทันต์ได้ถึง 2 สายพันธุ์       นักวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประสบความสำเร็จสังเคราะห์เปปไทด์ที่สามารถต้านเชื้อโรคปริทันต์ได้ 2 สายพันธุ์จดสิทธิบัตรแล้ว...

Read More