เด็กไทยไอคิวต่ำสาเหตุขาดไอโอดีน

      เด็กไทยและคนไทยขาดไอโอดีน จำเป็นต้องกระตุ้นสถานพยาบาลให้ไอโอดีนหญิงตั้งครรภ์       รัฐมนตรีว่ากระทรวงสาธารสุข เผยข้อมูลล่าสุดจากผลสำรวจปี 2552 พบไอคิวเด็กไทยลดลงเหลือ 91 จากไอคิวเฉลี่ยสากลอยู่ที่ 90-110 จุด...

Read More