เมโทรซิสเต็มส์ฯคว้า 2 รางวัลคู่ค้าไมโครซอฟท์แห่งปี 2010

       เมโทรซิสเต็มส์ฯ คว้า 2 รางวัลคู่ค้าไมโครซอฟท์แห่งปี 2010 ได้แก่ “Microsoft Licensing Advisor of the Year – Large Account Reseller” และ “ Microsoft Infrastructure Solutions Partner of the Year”…...

Read More