เสริมสุขภาพด้วยอุณหภูมิบำบัด

        ในร่างกายของเราประกอบไปด้วยความร้อนและความเย็นที่สมดุล แต่เป็นสิ่งที่น่าสังเกตว่าเมื่อเกิดความเจ็บปวด หรือโรคภัยต่างๆ อาการสะบัดร้อน สะบัดหนาว มักเป็นหนึ่งในอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นเสมอ...

Read More