เอเชียใต้เสี่ยงภัยสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงสูงสุดในโลก

      รายงาน “ดัชนีความเสี่ยงภัยจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง” ระบุผลการสำรวจจาก 171 ประเทศทั่วโลก ผลปรากฏว่า เอเชียใต้เป็นภูมิภาคมีความเสี่ยงต่อภัยธรรมชาติมากที่สุด โดยเฉพาะบังคลาเทศและอินเดีย…       “เมเปิลครอฟต์”...

Read More