งานแสดงสินค้า “เสื้อผ้าส่งออกแฟร์” 2012

สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย !! จัดงานแสดงสินค้า ” เสื้อผ้าส่งออกแฟร์ ” (Export Garment Fair Factory Sale of the Year 2011) กำหนดการจัดงานใหม่ในวันที่ 16 – 25 มีนาคม 2555 ณ ศูนย์แสดงสินค้า...

Read More