ค้นพบสาเหตุนิสัยเห็นแก่ตัว

      พบทฤษฎีใหม่ที่อธิบายสาเหตุของลักษณะนิสัยของบุคคล จากการทดลองของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด เทนเนสซี และนอกซ์วิลเลย์       ลักษณะนิสัยความเห็นแก่ตัว...

Read More