อบรมพยาบาลแนะวิธีสอนแม่ให้นมลูก

       ด้วยตระหนักถึงคุณประโยชน์อเนกอนันต์ของนมแม่ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ร่วมกับ รพ.เจริญกรุงประชารักษ์, รพ.ตากสิน, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย จัด...

Read More