จักรยานไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ

       จักรยานพลังงานน้ำ นับว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก น้ำเป็นตัวนำประจุไฟ้าที่ดี แต่บางคนก็ใช้คุณสมบัตินี้มาสร้างสิ่งที่เหนือความคาดหมาย       SiGNa ได้ประดิษฐ์จักรยานไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ...

Read More