แหล่งอาหารโพแทสเซียมสูง

      โพแทสเซียมเป็นแร่ธาตุชนิดหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในระดับปกติ ซึ่งกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกาแนะนำว่าผู้คนควรได้รับโพแทสเซียมวันละ 4,044 มิลลิกรัม       นอกจากนี้...

Read More