5 โรคมากับน้ำ ตาแดงรุนแรงขั้นบอด

ช่วงน้ำท่วม…ฤดูฝน สถิติทางการแพทย์ ระบุว่า  โรคระบาดอันดับต้นๆที่มากับน้ำมีอยู่ด้วยกัน 5 โรค อันดับแรก  ได้แก่…กลุ่มโรคระบบทางเดินอาหาร ที่พบบ่อยคือ โรคท้องเดิน  โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน บิด ไทฟอยด์ อาหารเป็นพิษ ...

Read More