Hotmail วางมาตรการเข้มเรื่องการตั้งรหัสผ่าน

ฮอตเมล (Hotmail) ผู้ให้บริการด้านอีเมลชื่อดังของไมโครซอฟท์ (Microsoft) ประกาศมาตรการเข้มสำหรับการตั้งรหัสผ่าน หวังแก้ปัญหาเรื่องถูกโจรกรรมสำหรับผู้ใช้งานในระบบ        ...

Read More