ใช้เยี่ยวเป็นเชื้อเพลิงอมตะ เป็นคุณแก่มนุษย์ใช้เท่าไรไม่มีวันหมด

       นักวิจัยมหาวิทยาลัยเฮเรียตวัตต์ของอังกฤษพบหนทางที่จะใช้เยี่ยวเป็นแหล่งของพลังงานที่ไม่มีวันหมด        พวกเขาได้พัฒนาระบบที่จะใช้ทดสอบดูว่า จะใช้มันในเซลล์เชื้อเพลิงแทนก๊าซไฮโดรเจนซึ่งไวไฟ หรือเมทานอลซึ่งเป็นพิษได้หรือไม่...

Read More